Our Privacy Policy

If you have any questions, please make sure to contact us at thrivingcorals@gmail.com.

You may read our privacy policy below. 

POLISH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest projekt „Thriving Corals” (dalej określany jako projekt lub Thriving Corals),

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z organizatorkami projektu pod adresem e-mail thrivingcorals@gmail.com,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania treści w aplikacji Wix, obsługi i odpowiedzi na pytania poprzez formularz chat "Wix Ascend", obsługi utworzonego konta na stornie internetowej i blogu, prowadzenia działań marketingowych, w tym wysyłaniu wiadomości drogą mailową, kontaktu z osobą udostępniającą dane, rezerwacji miejsca na warsztaty, umożliwienia kontaktu z innymi członkami społeczności, udostępniania komentarzy na naszym blogu, wyświetlania profilu członka na naszej stronie internetowej oraz aplikacji „Wix”, prowadzenia programu lojalnościowego projektu, analizy ruchu na stronie internetowej, automatyzacji naszych serwisów oraz archiwizacji danych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a oraz b,

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty: użytkownicy systemu bloga (wybrane przez Panią/Pana udostępniane informacje, takie jak imię, nazwisko, zdjęcie profilowe oraz kontakt email), organizatorzy projektu „Thriving Corals”, firma Wix oraz firmy zewnętrznie obsługujące logowanie na bloga poprzez Facebook lub Google +,

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia projektu Thriving Corals,

 6. Newsletter Thriving Corals działa na podstawie prawnej art. 6 ust 1 pkt a.

 7. Rezerwacje miejsc na warsztaty Thriving Corals działają na podstawie prawnej art. 6 ust 1 pkt. b.

 8. Blog Thriving Corals działa na podstawie prawnej art. 6 ust 1 pkt. a.

 9. Formularz zapisów na warsztaty dla szkół działa na podstawie prawnej art. 6 ust 1 pkt. a.

 10. posiada Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,

 2. sprostowania swoich danych osobowych,

 3. usunięcia swoich danych osobowych,

 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez kontakt email thrivingcorals@gmail.com – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,

 6. przenoszenia swoich danych osobowych,

 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

 

Polityka prywatności

Informacje dotyczące RODO

Polityka plików „cookies”

1.1 Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

1.2 Jakie dane o tobie zbieramy?

 1. Dane zbierane podczas rejestracji.

Gdy nowy użytkownik rejestruje się by uzyskać dostęp do bloga Thriving Corals zapisywane są jego dane logowania, czyli: imię, nazwisko, email oraz hasło. Rejestracja na stronie Thriving Corals oznacza zgodę z polityką prywatności.

 1. Dane zbierane podczas korzystania z serwisu Bloga i społeczności Thriving Corals.

Podczas używania serwisów Thriving Corals zbierane będą dane dotyczące Twoich komentarzy, postów, zdjęć oraz aktywności w społeczności Thriving Corals, również podczas używania aplikacji firmy „Wix”. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności firmy we własnym zakresie.

 1. Dane zbierane podczas zapisów na Newsletter Thriving Corals.

Podanie danych podczas zapisów na Newsletter Thriving Corals oznacza zgodę na politykę prywatności strony internetowej. W naszej bazie danych zapisywane jest Twoje imię, nazwisko oraz email.

 1. Dane zbierane poprzez formularz dla szkół.

Poprzez używanie formularza dla szkół wyraża się zgodę na politykę prywatności, a projekt Thriving Corals zbiera następujące dane: imię, nazwisko, adres i nazwę szkoły, poziom edukacji uczniów oraz email.

 1. Dane zbierane podczas rezerwacji biletów.

Rezerwacja biletów oznacza zgodę na politykę prywatności strony, a projekt Thriving Corals zbiera podczas procesu następujące informacje: imię, nazwisko oraz email.

1. Dane zbierane podczas używania formularza Wix Ascend Chat.

Użycie czatu oznacza zgodę na politykę prywatności, a projekt Thriving Corals zbiera podczas tego procesu następujące dane: imię, nazwisko, adres email, wiadomość oraz dane udostępnione przez użytkownika za pomocą czatu.

 1. Dane zbieranie automatyczne

Dane zbierane automatycznie to dane zbierane przez pliki cookies. Są to między innymi dane dotyczące lokalizacji. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w dalszej części dokumentu.

1.3 W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów Thriving Corals będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Obsługi utworzonego konta na stornie internetowej i blogu,

 2. Prowadzenia działań marketingowych, w tym wysyłaniu wiadomości drogą mailową,

 3. Kontaktu z osobą udostępniającą dane,

 4. Rezerwacji miejsca na warsztaty,

 5. Umożliwienia kontaktu z innymi członkami społeczności,

 6. Udostępniania komentarzy na naszym blogu,

 7. Wyświetlania profilu członka na naszej stronie internetowej oraz aplikacji „Wix”,

 8. Prowadzenia programu lojalnościowego projektu,

 9. Analizy ruchu na stronie internetowej,

 10. Archiwizacji danych,

 11. Prowadzenia programów dla nauczycieli i szkół.

Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych są:

Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

a)osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

b)przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

1.4 Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Dane będą przekazywane serwisom prowadzonym przez firmę Wix w celu wysyłania kampanii mailowych, obsługi bloga oraz analizy ruchu na stronie internetowej.

1.5 Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1. Wix i współpracującym z firmą aplikacją, które mogą zamieszczać własne piliki cookies (informacje o pilkach cookies podmiotów współpracujących mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Wix).

2. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Informujemy, iż podczas logowania na bloga na stronie internetowej używane są zewnętrzne pliki cookies Facebook oraz Google +, z którymi należy zapoznać się we własnym zakresie.

1.6 Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Dane przetwarzane będą do zakończenia projektu Thriving Corals.

1.7 Prawa osób udzielających dane

Posiada Pani/Pan prawo:

a)dostępu do swoich danych osobowych,

b)sprostowania swoich danych osobowych,

c)usunięcia swoich danych osobowych,

d)ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez kontakt email thrivingcorals@gmail.com – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,

f)przenoszenia swoich danych osobowych,

g)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

1.8  Konsekwencje nie podania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym utworzenia konta w serwisie, zapisu na newsletter oraz rezerwacji warsztatów dla szkół oraz innych osób, bez ich podania powyżej wymienione czynności nie mogą być wykonane.

1.9 W jaki sposób profilujemy dane

Strona internetowa Thriving Corals używa systemów, by:

 1. Automatycznie wysyłać maile na podstawie podanych danych,

 2. Automatycznie dostosowywać język witryny na podstawie danych zebranych poprzez pliki cookies, Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w dalszej części dokumentu.

 3. Automatycznie dostosowywać maile marketingowe.

2.0 Gdzie uzyskać informacje o przetwarzaniu danych

Prosimy kierować wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych na adres mailowy thrivingcorals@gmail.com z dopiskiem w tytule „Dane osobowe”.

2.1 Używanie plików cookies

Strona internetowa Thriving Corals wykorzystuje pliki cookies by określić jak często odwiedzasz stronę internetową projektu, ustalić lokalizację osoby odwiedzającej serwis w celu zautomatyzowania tłumaczenia strony, zidentyfikować najbardziej interesujące dla odwiedzających części strony internetowej oraz by zidentyfikować Twoją przeglądarkę podczas używania strony. Dane wykorzystywane są w celach tworzenia statystyk i analizy ruchu na stronie internetowej oraz w celach marketingowych. Użytkownik informowany jest o plikach cookies po wejściu na stronę internetową za pomocą komunikatu. Prosimy o zapoznanie się z informacjami ze strony podanej w komunikacie i zmianę ustawień przeglądarki jeśli nie zgadzają się Państwo na informacje zawarte w komunikacie.

Pliki cookie służą również do optymalizacji strony internetowej oraz ułatwieniu Państwu logowaniu na naszego bloga. Współpracownicy Wix oraz firma Wix może zbierać zewnętrzne pliki cookies, na co projekt Thriving Corals nie ma wpływu. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności firmy Wix. Do zewnętrznych cookie zalicza się między innymi seriws logowania Google + oraz Facebook.

Użytkownicy strony internetowej Thriving Corals mogą zakończyć udostępnianie danych stronie internetowej poprzez wykasowanie plików cookies. Należy zmienić ustawienia przeglądarki używanej podczas korzystania ze strony internetowej Thriving Corals na urządzeniu użytkownika.

Zablokowanie pewnych plików cookies w swojej przeglądarce nie oznacza braku możliwości korzystania ze strony internetowej Thriving Corals, lecz uniemożliwia korzystanie z wielu funkcji.

2.2 Zmiany w polityce prywatności oraz informacje o bezpieczeństwie.

Projekt Thriving Corals zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej z datą aktualizacji. Projekt Thriving Corals, ani jego partnerzy lub organizatorzy, nie gwarantują bezpieczeństwa danych osobowych. Projekt Thriving Corals nie jest odpowiedzialny za dane podane w formularzach znajdujących się na stronie w formie linków i przycisków. Należy zapoznać się z polityką prywatności tych serwisów we własnym zakresie.  

 

Uaktualniono: 08.08.2021

ENGLISH

In accordance with art. 13 section 1 and item 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation, hereinafter the "GDPR"), we would like to inform you that:

1.            The administrator of your personal data is the Thriving Corals project (later referred to as project or Thriving Corals),

2.            If you have any questions about the privacy policy please send an email to thrivingcorals@gmail.com,

3.            Your personal data will be used to: share information using Wix, use the chat box function on the website to contact the user, make your account work on our blog and website, continue marketing actions, including sending emails, contact the person sharing data, reserve a spot on our workshops, allow you to contact other people in the community, share comments on our blog, show your profile information on the Wix website and app, maintain the loyalty program, analyze movement and actions on the website, automatically process data and archive it on the basis of art. 6 item 1 points a and b,

4.            The recipients of your data will be the following: the users of our blog system (you may choose to share your profile picture and other data), the founders of the Thriving Corals, the company Wix and other companies, including Facebook or Google+ for logging in,

5.            Your data will be stored until the finishing of the Thriving Corals project,

6.            The Thriving Corals newsletter works according to art. 6 item 1 point a,

7.            Reserving a spot on the workshops works according to art. 6 item 1 point b,

8.            The Thriving Corals blog works according to art. 6 item 1 point a,

9.            The applications on our website work according to art. 6 item 1 point a,

10.         You have the right to:

a)            access your personal data,

b)            change your personal data,

c)            delete your personal data,

d)            limit the processing of your personal data,

e)            cancel your consent to processing your personal data by email (thrivingcorals@gmail.com),

f)            moving your personal data,

g)            object to the processing of your personal data for reasons related to your particular situation in accordance with art. 21 GDPR.

 

Privacy Policy

Information about GDPR

Cookies policy

 1. Conditions for the lawful processing of personal data:

 2. the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;

 3. processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;

 4. processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;

 5. processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person;

 6. processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller;

 7. processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.

1.2 What personal data do we collect?

1.            Data collected during registration on the website.

When a new user registers, the following data is collected: name, surname, email, password. Registration means that you agree with the privacy policy.

2.            Data collected while using the Thriving Corals blog and community services.

During using the Thriving Corals services the data collected will be: data about your comments, posts, photos and activity in the community on the website as well as the app. Please read the privacy policy of Wix on your own.

3.            Data collected while signing up for the newsletter.

Submitting your data to receive the newsletter means you agree with the privacy policy and the data collected is: name, surname and email.

4.            Data collected through the school application page.

Filling in and sending the application means you agree with the privacy policy and the data collected in this process is: name, surname, address and name of school, level of education of students and email.

5.            Data collected while reserving tickets for workshops.

Reserving a spot means you agree with the privacy policy and the data collected during the process is: name, surname, email.

6.            Automatically collected data.  

Automatically collected data is the data obtained by cookies. These may be data about your localization, and many other. You may find more information about cookies further in this document.

7. Data collected while using the Wix Ascend Chat.

Using the Wix chat function means you agree with the privacy policy and the following data will be collected: name, surname, email, the message and anything else you share on the chat. 

1.3 What is the purpose of data processing?

Your personal data obtained while using the services of Thriving Corals will be used to:

1.            Make your blog and website account function,

2.            Perform marketing actions, including sending emails,

3.            Contact the person who submitted the data,

4.            Reserve a spot on our workshops,

5.            Allow the person who submitted the data to contact other users of the website,

6.            Publish comments on our blog,

7.            Publish your account on our website and app from the company Wix,

8.            Continue our loyalty program,

9.            Analyse movement and actions on the website,

10.         Archive data,

11. Continue our for teachers and for schools programs.

The legal grounds for processing your data are:

Conditions for the lawful processing of personal data:

a)            the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;

b)            processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.

1.4 Who will be the receiver of your data and where will the data be transferred

Your personal data may be submitted to Wix to allow us to send you emails and perform other actions connected to the project.

1.5 Your data may be submitted to the following:

1. Wix and apps or companies working with Wix (Wix may use their own cookies. To read their cookies policy please visit their website).

2. entities or bodies that are allowed to access your data by law.

We inform that when logging in on our website outside cookies are being used. Please read about these on your own on the appropriate websites.

1.6 How long will your data be stored

Until the Thriving Corals project will no longer function.

1.7 Your rights

You have:

the right to be informed;

the right of access;

the right to rectification;

the right to erasure;

the right to restrict processing;

the right to data portability;

the right to object; and

the right not to be subject to automated decision-making including profiling.

If you have any questions/complaints please email us at thrivingcorals@gmail.com

1.8  Consequences of not submitting personal data

Submitting data may be voluntary or a necessary condition of creating an account on the website, receiving the newsletter and reserving workshops for schools or other individuals. Without submitting personal data the aforementioned actions may not be completed.

1.9 How we profile data

The Thriving Corals website uses data in the systems to:

1.            Automatically send emails,

2.            Automatically set the language of the website based on information collected by cookies (more information later in this document),  

3.            Automatically adjust marketing emails.  

2.0 Where to gain information about data processing

Please send all your questions to thrivingcorals@gmail.com with the “Privacy policy” in the email title.

2.1 Usage of cookies

The website Thriving Corals uses cookies to find out how often you visit the website, find out which country you are in to automatically change the language of the website, identify your favorite and most visited parts of the website and to identify your browser while using the website. The data collected is used to make statistics and analyze the movements on the website, as well as for marketing purposes. The user is informed about the cookies using a pop-up window when entering the website. Please make sure to read the information from the pop-up window and change your browser settings if you do not agree with it.

Cookies also function to help you log in faster and optimize the usage of the website. Companies connected or not connected to Wix may have their own way of using cookies and the Thriving Corals project has no influence on their actions. Please read their privacy policies on your own.  

You may end sharing your data through cookies by deleting them. You have to change the settings of the browser used while accessing the Thriving Corals website on the device of the user.

Blocking some or all of the cookies may result in being unable to fully use all the functions of the website.

2.2 Changes in the privacy policy and safety information

The Thriving Corals project may change the policy at any time by publishing the new version on the website with the correct date. The Thriving Corals project or any of its sponsors and connected entities or bodies, cannot grant the safety of your personal data. The Thriving Corals project is not responsible for the privacy of the data provided in the forms on the website in the form of links and buttons. You should read the privacy policy of these websites on your own.

Last update: 08.08.2021